Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze mają pomagać w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości, które są przewidziane w podstawie programowej dla danego etapu edukacyjnego. Ponadto ich zadanie to usprawnianie oraz nabywanie umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania ucznia w społeczności szkolnej.

 

Zakres oddziaływań:

 

  • eliminacja niepowodzeń szkolnych,
  • wyrównywanie istniejących braków,
  • stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego,
  • rozwijanie podstawowych umiejętności służących świadomemu uczeniu się, głównie umiejętności czytania, pisania, liczenia, wypowiadania się poprzez uzupełnianie poszczególnych partii materiału dodatkowymi ćwiczeniami,
  • umacnianie wiary we własne siły i możliwości,
  • uczenie rozwiązywania problemów edukacyjnych oraz przezwyciężania pojawiających się trudności.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny