Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim

Pedagog specjalny

Zakres działań:

  • pomoc w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,
  • rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu,
  • rekomendowanie działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły,
  • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,
  • poradnictwo dla rodziców,
  • wspieranie nauczycieli w pracy z uczniami, pomoc w dostosowywaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,
  • współpraca z nauczycielami, wychowawcami,rodzicami, specjalistami oraz innymi podmiotami organizującymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
  • prowadzenie działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.
  • określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów.

Godziny dostępności:

Wtorek: 11.30 - 13.00

Czwartek: 9.45 - 11.15

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny