Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim

Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

7.00 – 8.00 Schodzenie się dzieci. Gry i zabawy w kącikach zainteresowań.
Czytanie czasopism lub lektur własnych.
8.00 – 8.30 Przygotowanie do zajęć: sprawdzanie i uzupełnianie braków pracy domowej.Zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów: zajęcia z dziećmi zdolnymi lub zajęcia z dziećmi mającymi trudności w nauce.Czytanie literatury dziecięcej. Gry stolikowe.Zabawy swobodne.Słuchanie piosenek lub muzyki poważnej dla dzieci.
Rozmowy swobodne z dziećmi na różne tematy.

8.30 – 11.00 Zajęcia programowe prowadzone przez wychowawców zgodnie
 z miesięcznym planem pracy:
Zajęcia plastyczno- techniczne przygotowujące dzieci m.in. do różnych konkursów
plastycznych, technicznych, teatralnych / rozwijające zainteresowania i zdolności
plastyczne.
Zajęcia muzyczno- relaksacyjne rozwijające zainteresowania muzyczne, nabywanie umiejętności słuchania muzyki poważnej i relaksacyjnej,
rozwijanie małej i dużej motoryki poprzez zabawy przy muzyce, wprowadzenie
elementów pantomimy itp.
Zabawy integracyjne/ zabawy z chustą animacyjną, kształtujące umiejętność
współpracy w grupie.
Ćwiczenia ogólnorozwojowe, zabawy sportowe na powietrzu lub w sali gimnastycznej
rozwijające zainteresowania sportowe. Zabawy z wykorzystaniem np.: piłek,
skakanek, woreczków.
Różne formy pracy z tekstem kształcą umiejętność słuchania, opowiadania,
wczuwania się w różne role, inscenizowania, ćwiczenie i rozwijanie pamięci,
wzbogacanie słownictwa, rozwijanie wyobraźni.
Rozwiązywanie konkursów, quizów, zagadek, rebusów itp.
Zajęcia okolicznościowe i przygotowywanie programów artystycznych, inscenizacji,
zabaw okolicznościowych.
Oglądanie filmów edukacyjnych i bajek.

11.00 – 13.30 Porządkowanie sali po zajęciach.
Przygotowanie do obiadu: przypomnienie zasad kulturalnego zachowania się w
stołówce i podczas spożywania posiłku, mycie rąk.
Ok. godz. 11.30 wyjście na obiad do stołówki szkolnej.
Schodzenie się dzieci po zakończonych zajęciach lekcyjnych.
Odpoczynek bierny. Zabawy dowolne inspirowane pomysłowością dzieci.
Czytanie bajek terapeutycznych. Słuchanie muzyki relaksacyjnej lub poważnej.

13.30 – 16.00 Nauka własna pod opieką nauczyciela (dla chętnych dzieci). Zajęcia programowe (takie jak w godzinach 9.00- 11.00).
Ciche czytanie prasy dziecięcej. Nauka korzystania ze słowników, encyklopedii i
innych źródeł informacji. Rozwiązywanie zagadek matematycznych, ćwiczenia
ortograficzne. Ciche zabawy w kącikach zainteresowań. Słuchanie muzyki
relaksacyjnej. Wyjścia na boisko szkolne lub plac zabaw.

Popołudnia filmowe: oglądanie filmów i bajek, słuchanie bajek i piosenek dziecięcych. Zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów: zajęcia z dziećmi zdolnymi lub zajęcia
z dziećmi mającymi trudności w nauce, zajęcia socjoterapeutyczne. Prace użyteczne na rzecz świetlicy. Porządkowanie sali po zajęciach, rozchodzenie się dzieci.

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny