Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim

Działalność świetlicy szkolnej

 

DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

W naszej szkole prężnie działa świetlica szkolna. Plan pracy świetlicy jest integralną częścią szkoły. Harmonogram dnia jest elastyczny, dostosowany do potrzeb dzieci, uwzględnia posiłki, czas przeznaczony na odrabianie zadań domowych, odpoczynek, zabawy dowolne według zainteresowań.

W świetlicy szkolnej zajęcia prowadzone są przez wychowawców w oparciu
o zatwierdzony na początku roku szkolnego roczny plan pracy. Tematyka zajęć uwzględnia kalendarzowy układ roku oraz wynikające z niego święta i uroczystości. Zajęcia świetlicowe mają zarówno charakter indywidualny, jak i grupowy i odbywają się zgodnie z dziennym rozkładem zajęć. Wśród codziennych zabaw i zajęć tematycznych, realizowanych według miesięcznych planów pracy świetlicy, znajduje się wiele różnych form zajęciowych takich jak: - gry i zabawy grupowe w świetlicy, -zajęcia plastyczno- techniczne, -zajęcia muzyczne (śpiewanie piosenek, słuchanie muzyki, zabawy przy muzyce), - zajęcia stolikowe (gry planszowe, puzzle, karty, budowle z klocków), - zajęcia audiowizualne (oglądanie bajek i filmów), - konkursy, zagadki, łamigłówki, - zajęcia sportowe i ruchowe na świeżym powietrzu (na szkolnym boisku).

Wychowawcy proponują różne formy spędzania czasu wolnego, szczególną uwagę zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrażanie uczniów do przestrzegania przyjętych zasad regulaminu o wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażanie swoich potrzeb i uczuć. Przyzwyczajamy do porządku i troski o wspólne mienie. Dużą uwagę przywiązujemy do rozwijania wrażliwości i aktywności twórczej dzieci oraz ich zainteresowań i uzdolnień. W świetlicy odbywają się różne imprezy, dni tematyczne, uczniowie czynnie uczestniczą w wydarzeniach życia szkolnego, biorą udział w konkursach świetlicowych.

Nasze aktywności świetlicowe można śledzić na koncie facebookowym szkoły. Serdecznie zapraszamy:)

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny