Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim

Stołówka Szkolna

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ NA STOŁÓWCE SZKOLNEJ

 

Osoby spożywające posiłek mają obowiązek:

1.    zachowania czystości, a w szczególności powinny przed posiłkiem umyć ręce,

2.    kulturalnego spożywania posiłków,

3.    zachowania ciszy podczas spożywania posiłków,

4.    kulturalnego odnoszenia się do rówieśników i personelu kuchni 
i stołówki,

5.    odnoszenia naczyń po spożyciu posiłku w wyznaczone miejsce,

6.    używania sztućców wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

Zabrania się na stołówce szkolnej:

1.    pobytu osób nieuprawnionych, w tym rodziców i prawnych opiekunów dzieci,

2.    wnoszenia na stołówkę własnych naczyń, sztućców i własnych środków spożywczych,

3.    popychania, szarpania, biegania,

4.    niszczenia mienia stołówki,

5.    korzystania z urządzeń elektronicznych, takich jak np. telefony, tablety, laptopy.

W przypadku nierespektowania w/w zasad powiadamia 
się wychowawcę klasy oraz rodziców lub opiekunów prawnych ucznia.

W przypadku rażącego naruszenia zasad zachowania się 
na stołówce szkolnej uczeń może być skreślony z listy korzystających z obiadów. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły na wniosek pracownika szkoły. 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny