Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim

O szkole

HISTORIA SZKOŁY   

      Gdy mury pierwszej szkoły w Nakle, wybudowanej za sprawą Marcina Choroby, w roku 1859 okazały się za ciasne, podjęto decyzję o budowie kolejnej szkoły, co miało miejsce w latach 1910 - 1912.

      Nowa szkoła posiadała już sześć sal lekcyjnych (poprzednia była dwuklasowa) oraz kilka mniejszych, jako zaplecze, co w znacznym stopniu poprawiło warunki bytowe tak wśród uczących, jak i podopiecznych. Drugim rządcą szkoły nakielskiej został Celestyn Langer, a po nim stanowisko to objął Artur Langer. Szkoła ta jest starą częścią dzisiejszego budynku.

      Zupełnie nowy rozdział - jak się wydaje - w życiu i działalności nakielskiej placówki oświatowej można zapisał za lata 1922 - 1939. Nosiła ona wtedy imię Króla Bolesława Chrobrego. Wygospodarowano dodatkowe pomieszczenia w suterenach, co wyraźnie polepszyło warunki nauczania. Zachowała się notatka służbowa z hospitacji tej szkoły w dniu 13 czerwca 1924 roku, z której dowiadujemy się, że jej kierownikiem był Karol Machowicz, który wraz z pięcioma nauczycielami "prowadził szkołę dośł dobrze".

      Od 1926 roku aż do końca II Rzeczypospolitej kierownictwem szkoły zajmował się Tomasz Gładysz. Szkoła należała wówczas do placówek "najwyżej zorganizowanych" - posiadała świetlicę, dużo pomocy naukowych, chór szkolny, salę do nauki gospodarstwa domowego. Z zapisków wynika, że wciąż przybywało dzieci w wieku szkolnym i w roku 1937 szkoła liczyła już aż 568 uczniów i 13 nauczycieli. Pojawiła się konieczność rozbudowy szkoły, planom tym jednak przeszkodziła II wojna światowa.

      Ponowne uruchomienie szkoły w Nakle Śląskim nastąpiło 19 lutego 1945 r. po opuszczeniu terenów Śląska przez armię niemiecką. Organizatorem i pierwszym kierownikiem powojennej szkoły była pani Józefa Broy. Znowu powrócił problem ciasnoty w murach szkoły. 23 sierpnia 1948 roku, dzieci klas starszych rozpoczęły prace przy wykopach pod fundamenty nowej części szkoły. Rozbudowa trwała wiele lat, aż do 1955 roku z powodu szeregu różnorakich trudności organizacyjno - finansowych. Nauka w tym czasie była bardzo utrudniona. Kierownikami w tym czasie byli: Władysław Kuchta i Jerzy Cedzich.

W latach 1962 - 1992 szkoła nosiła imię Małgorzaty Fornalskiej.

12 września 2006 roku szkole nadano imię Kai Mireckiej.

      Od 1967 roku dyrektorowali: Krystyna Malarz, Lidia Hajduk, Alojzy Benke, Alfred Szibielok, Józef Kołodziej, Barbara Kwaśnik, Irena Bączkowicz, Teresa Podleszka, Barbara Kwiatosz, Jolanta Sorn - Tomczewska, Gabriel Rosocha, Jerzy Mołodij, Krzysztof Kozak (obecny dyrektor).

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny